Home Služby Geologie
Geologie
 • Inženýrsko-geologický průzkum
 • Projekty ekologických staveb
 • Ložiskový průzkum
 • Posouzení základových poměrů všech druhů staveb
 • Kontroly míry zhutnění, objemové hmotnosti a vlhkosti
 • Stanovení únosnosti a sedání položí

Geofyzikální měření

 • Hydrogeologie-vodní zdroje
 • Inženýrská geofyzika-zjišťování fyzikálně mechanických vlastností horninového prostředí
 • Průzkum, projekty, realizace a osazení tepelných čerpadel

Radon

 • Měření radonu v půdě, vodě a objektech
 • Projekty a kontrola účinnosti protiradonových opatření
 • Radonová diagnostika objektů
 • Zjišťování hmotnostní aktivity radonu ve stavebních materiálech

Kontakt: RNDr. Ladislav Pokorný – tel: 603 223 506

 

Anketa dne

Jak nakládáte se stavebním odpadem?
 

Kontakt

ENVIREX HOLDING, a.s.
Humpolecká 3507
Havlíčkův Brod
580 01

Tel: + 420 569 432 000
Fax: + 420 569 432 000
@: info@envirexholding.cz