Home Služby Odpady Odstranění odpadů
Odstranění odpadů

Problémem každé moderní společnosti je narůstající problém s odpady a jejich odstraňováním. Jejich produkce v komunální i průmyslové sféře s sebou nese vážné problémy v ochraně životního prostředí. Zásadním úkolem pro budoucnost je proto dořešení otázky snižování produkce odpadu, jeho, pokud možno, maximální recyklaci a zajištění ekologicky i ekonomicky přijatelného způsobu vlastního zneškodnění odpadu.Nosnou linií naší společnosti je poskytovat co nejkvalitnější služby v oblasti nakládání s odpady. V rámci komplexních služeb řešíme též prioritně problematiku nebezpečných odpadů, pocházejících jak z průmyslové, tak i občanské sféry. Pro tento účel máme vybudovány recyklační dvory určené pro příjem nebezpečných odpadů od občanů i i subjektů podnikatelské sféry.. Naše společnost se tak zcela zásadově vyhýbá přebírání odpadů, které nejsou původcem deklarovány a vytříděny, resp. není doložen jejich původ a vlastnosti odpadu a u nichž není původce schopen dodat laboratorní analýzu. V takovémto případě nabízíme zákazníkovi pomoc se zatříděním odpadu, odběrem a následným zpracováním rozborů vzorků odpadu, případně doporučíme nejvhodnější způsob odstranění.


Služby poskytované v oblasti odpadového hospodářství

 • Konzultace a odborné poradenství v oblasti odpadového hospodářství
  • sledování zákonných povinností v oblasti nakládání s odpady
  • zařazení odpadů produkovaných původcem dle Katalogu odpadů
  • výkon odpadového hospodáře, komplexní převzetí agendy odpadového hospodářství
  • vedení průběžné evidence vyprodukovaných odpadů, vyhotovení ročních přehledů odpadů včetně zpracování předepsaných hlášení
 • Nakládání s odpady a s nebezpečnými odpady
  • sběr, svoz a odstranění odpadů kategorie „O" a „N"
  • provoz zařízení na sběr a třídění nebezpečných a ostatních odpadů
 • Zpracování odpadů na alternativní palivo
 • Přeprava odpadů
  • zajištění svozu pevných i kapalných odpadů
  • přeprava nebezpečných odpadů vozem vybaveným dle norem ADR
 • Odběr a analýzy vzorků odpadů, vod a zemin vlastní akreditovanou laboratoří
 • Likvidace kontaminovaných jímek, nádrží, technologického zařízení
 • Rekultivace, monitoring a zpracování provozního řádu skládek

acheter lasix en france: avis acheter en ligne, Nanterre. Doit-elle connaitre les differentes etapes de la puberte pour diminuer son angoisse - le prix du levitra en pharmacie. cialis pas cher france: acheter ligne canada, Villeneuve-dAscq. Les implants semi-rigides en silicone - acheter le levitra.

 

Anketa dne

Jak nakládáte se stavebním odpadem?
 

Kontakt

ENVIREX HOLDING, a.s.
Humpolecká 3507
Havlíčkův Brod
580 01

Tel: + 420 569 432 000
Fax: + 420 569 432 000
@: info@envirexholding.cz