Home Služby Odpady Provozovaná zařízení
Provozovaná zařízení

Společnost ENVIREX HOLDING, a.s. provozuje v Habrech recyklační, sběrný a třídící dvůr a zařízení na úpravu odpadů.Sklad ostatních a nebezpečných odpadu Habry

V areálu Haberského Dvora provozuje firma ENVIREX HOLDING, a.s. sklad nebezpečných a ostatních odpadů,. Tento zajišťuje dočasné skladování ostatních a nebezpečných odpadů přebíraných od jednotlivých původců. Důvodem uložení odpadů ve skladu je nashromáždění dostatečného množství před jejich odvozem k využití nebo k odstranění. Jednotlivé druhy odpadů jsou označeny a navzájem odděleny tak, aby nedošlo ke směšování jednotlivých druhů a kategorií ostatních a nebezpečných odpadů, interakcím mezi nimi a aby bylo zabráněno jejich úniku do okolního prostředí. Sklad nebezpečných odpadů je ocelový, krytý a přemístitelný příruční EKO sklad opatřený těsnou záchytnou vanou krytou roštem a je umístěn na zpevněné ploše v areálu Haberského Dvora.


Zařízení na úpravu odpadů - drtírna

Společnost ENVIREX HOLDING, a.s. provozuje v areálu Haberského Dvora zařízení na úpravu odpadů. Technologická linka drtícího zařízení slouží k mechanické úpravě odpadní pryže nebo gumy z autoplášťů na rozměr cca 300 mm x 150 mm a menší. Účelem tohoto zařízení je vytvoření paliva pro energetické využití v rotační cementářské peci a k vytvoření a přípravě směsi odpadů, která po další úpravě slouží jako tuhá topná směs.Mobilní zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů

Společnost ENVIREX HOLDING, a.s. zabezpečuje sběr a výkup odpadů od jednotlivých původců nebo jiných oprávněných osob vlastními dopravními prostředky. V případě deficitu vlastních dopravních prostředků jsou dopravní prostředky najímány od jiných subjektů, které se přepravou zabývají. Po převzetí je odpad u původce zvážen, roztříděn a uložen do odpovídajících certifikovaných sběrných a přepravních nádob dle jednotlivých druhů a kategorií. Jednotlivé shromažďovací prostředky jsou označeny popisem s uvedeným katalogovým číslem a kategorií odpadu, případně jsou opatřeny grafickými symboly nebezpečnosti.

Сучасна молодь не переживає за організацію банкету, адже є кредит на весілля в Україні, який вирішує всі питання. Мікрокредітной компанії України видають онлайн кредит без дзвінків на роботу начальнику і колегам. Все максимально швидко. Що б погасити раніше взятий кредит без контактних осіб на картку, потрібно перевести необхідну суму на рахунок МФО. Клиенты, которые впервые обратились в конкретную МФО могут претендовать на кредит без залога на карту с беспроцентным возвратом.

Эффективные курсы обучения графическому дизайну. Сертификат и проекты в портфолио по окончанию курса, цены не высокие.

 

Anketa dne

Jak nakládáte se stavebním odpadem?
 

Kontakt

ENVIREX HOLDING, a.s.
Humpolecká 3507
Havlíčkův Brod
580 01

Tel: + 420 569 432 000
Fax: + 420 569 432 000
@: info@envirexholding.cz