Home Služby Sanace
Sanace
Sanace starých ekologických zátěží

Sanace kontaminovaných území je jednou ze stěžejních činností, která výraznou měrou přispívá k ozdravění životního prostředí. Naše společnost provádí sanace starých ekologických zátěží, odstraňování následků ekologických havárií a zajišťuje dekontaminaci zemin, vod a zneškodňování odpadů ze sanačních prací.

Celý článek...
 
Likvidace ekologických havárií

Společnost ENVIREX HOLDING, a.s. se dále zabývá likvidacemi ekologických havárií způsobených při nehodách či technických závadách automobilů s následným únikem ropných látek, případně dalších provozních kapalin nebo přepravovaných látek, jejichž únik může ohrozit životní prostředí.

Celý článek...
 
Významné sanační projekty

Envirex Holding a.s. se podílí na likvidaci významných ekologických zátěží. Některé z realizovaných projektů jsou uvedeny v detailu.

Celý článek...
 


Anketa dne

Jak nakládáte se stavebním odpadem?
 

Kontakt

ENVIREX HOLDING, a.s.
Humpolecká 3507
Havlíčkův Brod
580 01

Tel: + 420 569 432 000
Fax: + 420 569 432 000
@: info@envirexholding.cz