Home Služby Sanace Likvidace ekologických havárií
Likvidace ekologických havárií

Společnost ENVIREX HOLDING, a.s. se dále zabývá likvidacemi ekologických havárií způsobených při nehodách či technických závadách automobilů s následným únikem ropných látek, případně dalších provozních kapalin nebo přepravovaných látek, jejichž únik může ohrozit životní prostředí.Po identifikaci havárie je pak nejprve provedeno ohledání místa havárie, zhodnoceno riziko nepříznivého dopadu havárie na životní prostředí (zejména riziko ohrožení kvality povrchových a podzemních vod) a v případě ohrožení životního prostředí je ve spolupráci s místně příslušným městským úřadem a dalšími dotčenými stranami dohodnut rozsah nápravných opatření. Společnost zajistí odstranění následků havárie, organizuje a řídí nápravná opatření a ex-situ sanaci místa havárie, zajistí odběr a analýzu vzorků odebraných v průběhu sanačních prací a rekultivaci místa havárie. Přeprava a odstranění nebezpečných odpadů z místa havárie je zajištěna v souladu s příslušnými právními předpisy. Výsledek sanace je prezentován v závěrečné zprávě, která je popisným souhrnem vzniku, průběhu a výsledku řešení likvidace ekologické havárie a provedení zhodnocení uskutečněných nápravných opatření.

Questo disturbo determina contrazioni involontarie persistenti e soprattutto dolorose quando si tenta la penetrazione - erythromycin acquisto italia. comprare cialis soft online italia, sito affidabile dove comprare - Perugia. I farmaci chemioterapici, o piu semplicemente chemioterapici, sono medicinali indicati nel trattamento dei tumori - dove posso acquistare cialis online. Un certo calo della libido e infatti del tutto fisiologico dopo i 60 anni di eta acquistare viagra on line italia.

 

Anketa dne

Jak nakládáte se stavebním odpadem?
 

Kontakt

ENVIREX HOLDING, a.s.
Humpolecká 3507
Havlíčkův Brod
580 01

Tel: + 420 569 432 000
Fax: + 420 569 432 000
@: info@envirexholding.cz
GDPR - Ochrana osobních údajů