Home Služby Sanace Sanace starých zátěží
Sanace starých ekologických zátěží

Sanace kontaminovaných území je jednou ze stěžejních činností, která výraznou měrou přispívá k ozdravění životního prostředí. Naše společnost provádí sanace starých ekologických zátěží, odstraňování následků ekologických havárií a zajišťuje dekontaminaci zemin, vod a zneškodňování odpadů ze sanačních prací.


Sanace ekologických zátěží jsou prováděny v podmínkách ex-situ, odtěžovaný materiál je navážen na dekontaminační plochu a zde zneškodňován. Při sanacích podzemních vod jsou uplatňovány technologie vhodné pro typ a rozsah znečištění a charakter horninového prostředí. Každý sanační zásah vždy vyžaduje individuální přístup a jedinečné řešení.

 

 

Součástí sanací, které naše firma provádí, jsou zejména :

 • Předsanační monitoring
 • hydrogeologický průzkum kontaminované oblasti sloužící k lokalizaci a popisu znečištění
 • vypracování analýzy, hodnocení a prognóza rizika ohrožení životního prostředí
 • zpracování rizikové analýzy hodnotící jak vlastní poměry na kontaminované lokalitě, tak i nebezpečí vyplývající z možného šíření kontaminantu a jeho vlivu na okolní ekosystém
 • průzkumy kontaminace horninového prostředí a podzemních vod, odběry vzorků podzemní a povrchové vody, zemin a půdního vzduchu
 • zpracování projektu sanačních prací vymezující rozsah vlastních prací a ekonomiku sanace
 • Vlastní sanace
 • sanace kontaminovaných zemin a podzemních vod, demoliční práce, průmyslové čištění
 • průběžný monitoring parametrů kontaminace prostředí a postupu sanace
 • odborně-technický dozor průběhu sanačních prací
 • zajištění vyhodnocení vlastního sanačního zásahu a nápravy ekologických škod
 • odstranění všech typů odpadů se zaměřením na odpady jako produkty sanačních prací, jejich detailní posouzení a navržení optimální úpravy, využití nebo odstranění. Pro nabídku odstraňování odpadů je významným faktem využívání vlastní dekontaminační plochy
 • rekultivaci území po ukončení sanačního zásahu
 • Postsanační monitoring

Кожна мама, яка готуватися до другого дитині, розуміє, що грошей може не вистачити. Потрібен кредит в декреті на картку. Оформить срочный займ, если везде отказывают. С текущими просрочками, плохой кредитной историей и так далее. Без відмови і перевірок кредит під 0% оформляється платоспроможним громадянам протягом 15 хвилин. На перевірку йде мало часу. Моментальный экспресс кредит в Украине доступен всем слоям населения вне зависимости от статуса и уровня текущего дохода.

Выучить на интенсивных курсах английский язык по скайпу может даже новичок. Преподают студентам с нуля.

 

Anketa dne

Jak nakládáte se stavebním odpadem?
 

Kontakt

ENVIREX HOLDING, a.s.
Humpolecká 3507
Havlíčkův Brod
580 01

Tel: + 420 569 432 000
Fax: + 420 569 432 000
@: info@envirexholding.cz
GDPR - Ochrana osobních údajů