Home

Nebezpečný odpad, ochrana životního prostředí, sanace ekologických havárií

ENVIREX HOLDING

Specialista na odstraňování odpadu, zejména odpadu s charakteristikou nebezpečný odpad, ochranu životního prostředí a sanace ekologických havárií

Skupina firem ENVIREX je budována od roku 1992 a je ryze českým obchodním subjektem. Služby, které společnost poskytuje, jsou zaměřeny zejména na oblast ochrany životního prostředí. Široké spektrum činností společnosti lze blíže specifikovat na oblasti ekologie, geologie, hydrogeologie a likvidace odpadů včetně poskytování poradenství v oblasti životního prostředí. Firma provozuje převážně vlastní zařízení a techniku. Mezi hlavní priority společnosti patří zajištění spokojenosti zákazníků, dodržování právních předpisů a norem vztahujících se k jakosti poskytovaných služeb, ochraně životního prostředí a ochraně zdraví při práci. Z důvodu zkvalitnění poskytovaných služeb byl v roce 2007 zaveden systém managementu jakosti a získán certifikát dle ČSN EN IS 9001:2001 a v lednu 2011 získány certifikáty ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Získané certifikáty jsou průběžně obnovovány.

 

PŘEDMĚT ČINNOSTI

V rámci komunálních a průmyslových služeb se společnost koncentruje zejména na následující činnosti:

  • expertní činnost a poradenství v oblasti ochrany životního prostředí
  • monitoring životního prostředí, vzorkování a chemické analýzy vzorků ze životního prostředí
  • poskytování služeb v oblasti řízení odpadového hospodářství
  • nakládání s odpady vč. odpadů s charakteristikou nebezpečný odpad
  • rekultivačně sanační práce, sanace starých ekologických zátěží
  • analýzy rizik a ekologické audity
  • obchod s dřevní hmotou (dřevní odpad, piliny, štěpky, kůra)
  • provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací
  • stavební a demoliční práce
 

Anketa dne

Jak nakládáte se stavebním odpadem?
 

Kontakt

ENVIREX HOLDING, a.s.
Humpolecká 3507
Havlíčkův Brod
580 01

Tel: + 420 569 432 000
Fax: + 420 569 432 000
@: info@envirexholding.cz