Laboratorní analýzy

Laboratoř firmy Envirex s.r.o. Chotěboř, která vlastní akreditaci ČIA číslo 488/2019 pro zkušební laboratoř č. 1332, Vám poskytne přesné výsledky analýz v souladu s platnými normami a předpisy. Umožňuje to špičkové přístrojové vybavení a zkušený a kvalifikovaný kolektiv pracovníků.

Laboratoř provádí analýzy:

  • Vod pitných, podzemních, povrchových a odpadních
  • Odpadů a jejich výluhů
  • Půd a sedimentů
  • Kalů a kompostů
  • Potravin a surovin do potravin
  • Krmiv a biologických materiálů
  • Odborné konzultace

Pracoviště: Chotěboř - Průmyslová 1756
Tel: +420 569 623 175